Kosten en vergoedingen huisartsenzorg – HOED Vianen – Vianen
Hof van Batenstein 4 4131 HC Vianen Tel:0347-37 23 23 0347-355 277 Spoed 0347-37 23 23 (keuze 1)
Header afbeelding

Kosten en vergoedingen huisartsenzorg

Uw bezoek aan de huisarts

De zorg van de huisartsenpraktijk gaat niet ten koste van uw eigen risico. Dit betreft alle telefoontjes, spreekuur bezoeken en visites. Dit geldt ook voor huisartsenzorg verleend door doktersassistenten of praktijkverpleegkundigen. Deze huisartsenzorg zit in het basispakket. Er wordt voor deze zorg geen beroep gedaan op uw eigen risico (uitzonderingen: reizigersadviseringen, keuringen).

Wel kunnen er kosten verbonden zijn aan de medicijnen die de huisarts u voorschrijft of de behandeling waar hij/zij u voor doorverwijst. Deze zorg zit niet altijd in het basispakket, of valt onder uw eigen risico. Het kan dus zijn dat u moet (bij-)betalen voor:

  • de medicijnen die de huisarts u voorschrijft
  • de behandeling door bv. een medisch specialist, fysiotherapeut, psycholoog of een andere zorgverlener waar de huisarts u naar verwijst
  • röntgenonderzoek of laboratoriumonderzoek (bloedonderzoek, urinekweken, SOA testen etc.) dat de huisarts u voorschrijft
  • aanvullend onderzoek (tele-dermatologie, holterfoon) dat de huisarts u voorschrijft

Eigen Risico

Als de huisarts medicijnen voorschrijft, u doorverwijst of aanvullend onderzoek aanvraagt, dan krijgt u bijna altijd te maken met uw wettelijk verplicht eigen risico. Dat betekent dat u de kosten zelf betaalt tot aan een maximum van uw eigen risico. Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een eigen risico. Heeft u bij het afsluiten van uw polis met uw zorgverzekeraar ook voor een vrijwillig eigen risico gekozen, dan komt dit bovenop het wettelijk verplicht eigen risico. Klik hier voor meer informatie over het eigen risico. 

Check uw polis

Of de kosten boven het eigen risico wel, niet of gedeeltelijk vergoed worden, hangt ook af van uw zorgpolis. Als de huisarts u doorverwijst naar een medisch specialist of een andere zorgverlener, check uw polis dan op twee belangrijke zaken:

  • heeft u naast uw basisverzekering een aanvullende verzekering? Zo ja, welke kosten dekt die aanvullende verzekering en wat moet u zelf (bij-)betalen?
  • heeft uw zorgverzekeraar een contract met het ziekenhuis of de zorgverlener waarnaar de huisarts u verwijst? Zo niet, dan kan het zijn dat u moet bijbetalen.

Heeft u vragen over vergoedingen, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.