Praktijkondersteuning – HOED Vianen – Vianen
Hof van Batenstein 4 4131 HC Vianen Tel:0347-37 23 23 0347-355 277 Spoed 0347-37 23 23 (keuze 1)
Header afbeelding

Praktijkondersteuning

In de praktijk zijn, onder verantwoordelijkheid van uw eigen huisarts, praktijkondersteuners werkzaam. Een praktijkondersteuner is een functie in de huisartsenzorg, letterlijk de ondersteuner van de huisarts(praktijk), vaak afgekort als POH.

De praktijkondersteuners somatiek (POH-S) begeleiden patiënten met een chronische ziekte zoals diabetes, COPD, astma of hart- en vaatziekten. Ze geven voorlichting over ziektebeelden, begeleiden mensen in hun medicatiegebruik, adviseren over veranderingen van leefstijl, en voeren controle-onderzoeken uit. Ook kunnen ze mensen helpen die willen stoppen met roken.

De praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ)  begeleiden mensen met psychische problemen, zoals een depressie, rouw, persoonlijkheidsproblematiek en meer. Zij kunnen patiënten kort of langdurig begeleiden; of ze kunnen de opstap vormen naar psychologen, psychotherapeuten of psychiater buiten de HOED.

Onze praktijkondersteuners hebben hun eigen spreekuur, waar zij mensen zelfstandig behandelen. Zo nodig kunnen zij ook mensen thuis bezoeken. Regelmatig hebben zij overleg met uw huisarts over de voortgang van de behandeling.

Voor een eerste bezoek aan een praktijkonderzoeker wordt u altijd door uw eigen huisarts verwezen. U heeft zoveel mogelijk een vaste praktijkondersteuner. Consulten bij de POH-S en POH-GGZ worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Zorggroep

Mensen met een chronische aandoening zoals diabetes, COPD of hart- en vaatziekten, hebben te maken met verschillende zorgprofessionals. Denk aan uw huisarts, de praktijkondersteuner en in sommige gevallen ook een medisch specialist, diëtist of fysiotherapeut. De zorg die de verschillende zorgprofessionals leveren, noemen we ketenzorg.

Voor het organiseren van de ketenzorg is onze praktijk aangesloten bij de zorggroep Preventzorg. Deze maakt samenwerkingsafspraken tussen de verschillende zorgprofessionals, organiseert nascholing voor de aangesloten huisartsenpraktijken en sluit contracten af met de zorgverzekeraar.

Per 4 oktober 2017 heeft Preventzorg een nieuwe naam: UNICUM.

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de zorg die u van ons ontvangt. Wel kunt u in het vervolg de naam UNICUM zien staan op het overzicht van uw zorgkosten dat u ontvangt van uw zorgverzekeraar. U bent dan voor uw chronische aandoening behandeld door een zorgprofessional die samenwerkt met UNICUM.

Meer informatie over UNICUM vindt u op: www.unicum-huisartsenzorg.nl