Praktijkondersteuning – HOED Vianen – Vianen
Welkom!

Welkom op de site van HOED Vianen. U vindt op onze website informatie over de praktijk. Tevens wordt er beschreven hoe onze zorg tijdens en buiten onze openingstijden geregeld is.

HOED Vianen Hof van Batenstein 4 4131 HC Vianen

Praktijkondersteuning

In de praktijk zijn, onder verantwoordelijkheid van uw eigen huisarts, praktijkondersteuners werkzaam. Een praktijkondersteuner is een functie in de huisartsenzorg, letterlijk de ondersteuner van de huisarts(praktijk), vaak afgekort als POH.

De praktijkondersteuners somatiek (POH-S) begeleiden patiënten met een chronische ziekte zoals diabetes, COPD, astma of hart- en vaatziekten. Ze geven voorlichting over ziektebeelden, begeleiden mensen in hun medicatiegebruik, adviseren over veranderingen van leefstijl, en voeren controle-onderzoeken uit. Ook kunnen ze mensen helpen die willen stoppen met roken.

De praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ)  begeleiden mensen met psychische problemen, zoals een depressie, rouw, persoonlijkheidsproblematiek en meer. Zij kunnen patiënten kort of langdurig begeleiden; of ze kunnen de opstap vormen naar psychologen, psychotherapeuten of psychiater buiten de HOED.

Onze praktijkondersteuners hebben hun eigen spreekuur, waar zij mensen zelfstandig behandelen. Zo nodig kunnen zij ook mensen thuis bezoeken. Regelmatig hebben zij overleg met uw huisarts over de voortgang van de behandeling.

Voor een eerste bezoek aan een praktijkonderzoeker wordt u altijd door uw eigen huisarts verwezen. U heeft zoveel mogelijk een vaste praktijkondersteuner. Consulten bij de POH-S en POH-GGZ worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Zorggroep

Mensen met een chronische aandoening zoals diabetes, COPD of hart- en vaatziekten, hebben te maken met verschillende zorgprofessionals. Denk aan uw huisarts, de praktijkondersteuner en in sommige gevallen ook een medisch specialist, diëtist of fysiotherapeut. De zorg die de verschillende zorgprofessionals leveren, noemen we ketenzorg.

Voor het organiseren van deze ketenzorg is onze praktijk aangesloten bij regio-organisatie Unicum. Deze regio-organisatie maakt samenwerkingsafspraken tussen de verschillende zorgprofessionals, organiseert nascholing voor de aangesloten huisartsenpraktijken en sluit contracten af met de zorgverzekeraar.

Meer informatie over Unicum vindt u op: www.unicum-huisartsenzorg.nl